Moneytory Media Kit

Logo

Logo nằm ngang là kiểu chính thức của Moneytory. Có 2 tùy chọn màu sắc: Tím đen(logo tím, chữ đen) và Trắng. Moneytory cung cấp các định dạng JPG, PNG, SVG để bạn có thể sử dụng cho mọi mục đích.

Tải xuống logo

Moneytory Logo White

#07060E

#4E499B

#F2F1F9

#45454C

#696974

#F8F9F9

Màu Sắc

Màu sắc là yếu tố quan trọng để mọi người nhận diện về một thương hiệu. Chúng tôi sử dụng màu tím (mã màu: #4E499B) là màu sắc chính.

Ngoài ra, chúng tôi còn sử dụng một số màu sắc khác cho các nút, biểu tượng, màu chữ và màu nền.