Online Trading

Chuyên mục review và chia sẻ kiến thức giao dịch chứng khoán trực tuyến, các sàn giao dịch forex, giao dịch cfd chứng khoán, chỉ số chứng khoán, commondity (dầu và vàng) trên MT4 và MT5. Giao dịch trực tuyến với nhà môi giới forex được cấp phép.

các-khung-giờ-giao-dịch-forex-finpedia

Các khung giờ giao dịch Forex quan trọng

Nhận biết các khung giờ giao dịch (các phiên giao dịch) của các thị trường là 1 kiến thức quan trọng trong giao dịch Forex. Hiện tại có 4 phiên

tổng hợp thuật ngữ forex-finpedia

Tổng hợp các thuật ngữ trong Forex

Bạn muốn tìm hiểu về Forex nhưng còn chưa nắm vững những thuật ngữ trong Forex như PIP, LOT, Stop Loss, Stop Limit. Hãy đọc bài viết tổng hợp các